top of page

De Fryske trui is een initiatief van It Erfskip samen met Loop.a life.

De partners zijn: Omrin, Rabobanken in Fryslân, Leger des Heils ReShare, Thialf, Leeuwarder Courant, de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân.

Loop.a life

Ellen Mensink is in 2016 gestart met Brightloops B.V. (social enterprise) en het circulaire lifestyle merk Loop.a life. Brightloops is koploper in Nederland op het gebied van circulair textiel en ontwikkelt van lokale reststromen nieuwe vezels, garens en knitwear collecties. Middels hun eigen ontworpen circulaire community brand - Loop.a life - brengen zij slow fashion producten op de markt.

 

Tevens ondersteunt het Loop.a life team textielbedrijven om van hun reststromen, in combinatie met de lokale afvalberg, nieuwe maatwerk garens en knitwear binnen hun eigen collectie te realiseren. Loop.a life sorteert op meer dan 25 kleuren en daarmee worden materialen en kleuren hergebruikt. Door deze sortering is het mogelijk dat er geen chemicaliën en water gebruikt worden in het productieproces. Dat maakt de aanpak en de Loop.a life collectie 100% recycled, zero waste en kleurrijk.


Ellen Mensink

06 12345678
info@brightloops.nl

www.loopalife.com

It Erfskip

It Erfskip is een Social Design Lab, opgericht in 2015, waarin duurzame producten worden ontwikkeld als duurzaam design van Fryslân. It Erfskip verbindt ontwerpers en kunstenaars aan lokale (hernieuwbare) grondstoffen om samen met ambachtslieden en alle enthousiaste makers om een tastbare en duurzame herinnering te maken van Fryslân. 

 

De uitgangspunten van de producten zijn de verhalen van Fryslân, Friese ambachten en innovatie en het landschap. It Erfskip is gestart om duurzame lokale souvenirs te maken voor Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 en is nu een label voor kwalitatief hoogwaardige duurzaam design in Fryslân dat lokaal wordt geproduceerd.

 

 


Eileen Blackmore

06 515 888 51
info@iterfskip.frl
www.iterfskip.frl

Omrin

Omrin wil met circulaire initiatieven een duurzame beweging op gang brengen; het bewustzijn bij de mensen stimuleren dat we nu samen echt iets moeten doen aan afval, hergebruik, recycling, productie van duurzame energie en innovatie op vele terreinen. Bijvoorbeeld met nieuwe producten, zoals de Fryske circulaire trui.

 

Als afvalbedrijf Omrin (‘Fries’ voor kringloop) hebben we een traditie in innovatie en passie voor kringloop. Samen halen we alles eruit, voor een mooie en schone wereld. Nuchter, maar bewust en beslist. Hoe? Zie ook www.omrin.nl

Colofon

Fotografie: Tryntsje Nauta www.tryntsje.nl
Video crowdfunding: Xandro www.xandro.nl

bottom of page